Betalterminaler

För nya avtal med betalterminaler hänvisar vi till ABBTA Kassaregister

Har du en befintlig kortterminal och vill behålla denna?

Det går utmärkt! Gör klart ansökan för inlösenavtal och be din terminalleverantör byta inlösenavtal för din terminal.

I väldigt sällsynta fall kan du vara låst med inlösenavtal och terminal. I dessa fall kan den totala kostnaden fortfarande bli lägre med ny terminal och inlösenavtal via Elavon.